Jablonica - sv. Ján Nepomucký (1758)

Podľa chronogramu latinského nápisu v kartuši podstavca vychádza rok založenia sochy na 1758, kedy dokončili aj jablonickú kamennú Kalváriu. V kronike obce je uvedený záznam kronikára Viktora Šemmera, že sochu dal postaviť správca jablonického panstva Juraj Ragyoczi v roku 1721 (?). Tento údaj aj s letopočtom sa všeobecne preberá do ďalšej literatúry. Na inom mieste kroniky jej autor pri tejto soche už tento letopočet nespomína, ale udáva rok, vyplývajúci z chronogramu. Ďalší letopočet na podstavci nižšie, uvedený iniciálami R A (pravdepodobne renovatum anno), by mohol znamenať rok opravy 1789. Na podstavci je stvárnený reliéf výjavu legendy, keď kráľovi služobníci hodili Jána Nepomuckého do Vltavy. Socha bola postavená pri moste cez južné koryto Brezovského potoka, ktoré neskôr zaústili už do zregulovanej Myjavy ešte pred sochou a dnes je už zmeliorované a neprietočné.

HIC FUIT
OVIIRAM VENCESLAI REGIS
SACRÔ SILENTIO VICIT
SEPULTUS AQVIS
COELO VIVIT

 

Viktor Šemmer: Kronika obce Jablonica 1945-1978, str. 23, 52, in: wwww.jablonica.sk