Jablonica - Najsvätejšie srdce Ježišovo (1948)

Podľa zakladateľskej tabuľky dala sochu  Najsvätejšieho srdca Ježišovho postaviť v roku 1948 rodina Kukanová.

Z VĎAČNOSTI
ZA POMOC BOŽIU,
NAJSVÄTEJŠIEMU
SRDCU JEŽIŠOVMU.
VENUJE RODINA
KUKANOVÁ.
JABLONICA 4. JÚNA 1948.