Dojč - sv. Ján Nepomucký (1797?)

Socha sv. Jána Nepomuckého pri kostole nemá žiadne zachovalé nápisy na podstavci. Na údržbu sochy zložila Terézia Symandy 7. júna 1797 fundáciu 10 zlatých. Na náklad miestneho farára Ivana Barusa a rodiny Holánovej sochu v roku 2019 zrenovoval Martin Horinka. Obnovenú sochu 16. mája toho roka posvätil farár Ivan Barus.

Štefan Zajíček: Stavebné a umeleckohistorické pamiatky, in: Dojč, Skalica 1998, str. 67;
Peter Holán: Socha svätého Jána Nepomuckého v Dojči, in: Dojčanské noviny 2/2019, str. 9