Dojč - sv. Florián (1804)

Socha sv. Floriána v obci bola podľa nápisu na podstavci postavená v roku 1804. Meno zakladateľa nad letopočtom je asi v tvare PA. GAIAR. V roku 2018 dali sochu zrenovovať členovia hasičského zboru u Martina Horinku a v nasledujúcom roku pre sochu zaobstarali železnú ohrádku. Obnovenú sochu 19. mája 2019 posvätil farár Ivan Barus.

 

Júlia Kozánková: Čo nové u hasičov, in: Dojčanské noviny 2/2019, str. 13

Kamerové systémy