Cerová - sv. Vendelín (1907)

Socha sv. Vendelína v obci má v kartuši vysokého podstavca obtiažne čitateľný zakladateľský nápis, podľa ktorého ju dal postaviť Martin Valášek v roku 1907.

Ku cti a chvále
Božej
dal Postavit
MARTIN
VALÁŠEK
Roku 1907
...................
... Ameriki