Cerová - sv. Ján Nepomucký (1825)

Socha sv. Jána Nepomuckého pred kostolom má v kruhovej kartuši podstavca vytesaný datujúci nápis, podľa ktorého ju postavili v roku 1825. Vznikla v rovnakom čase ako jej pendant socha sv. Floriána.

St:
Ioannes Nep.
A. 1825