Cerová - sv. Florián (1825)

V kruhovej kartuši podstavca sochy sv. Floriána je vytesaný datujúci nápis, podľa ktorého ju postavili v roku 1825. Socha vznikla súčasne so sochou sv. Jána Nepomuckého, obe sú pred kostolom.

St:
Florianus
A. 1825