Borský Mikuláš - Kristus na Olivovej hore

Pri kaplnke sv. Márie Magdalény je socha modliaceho sa Krista na Olivovej hore na vysokom štíhlom podstavci. Nepoznáme dátum jej vzniku, mohla existovať už v 1. polovici 19. storočia, pretože na mape 2. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie je pri kaplnke zaznačená drobná sakrálna stavba.