Zohor - sv. Jozef (1883)

Socha sv. Jozefa v obci nemá na podstavci žiadny zakladateľský nápis. K soche svätca až do roku 1950 chodievali procesie veriacich. V roku 1998 bola socha opravená a na podstavci farbou doplnená o spomenutý rok. Jedna z predchádzajúcich opráv sa vykonala v roku 1914. Podľa  A. Havlíkovej je socha z roku 1892. Monografia obce uvádza, že bola postavená v roku 1883 na podnet manželov Jána a Kataríny Štefanovičových a pripája aj údaj zo zoznamu krížov a sôch z konca 19. storočia, podľa ktorého by bola postavená v roku 1881.

 

Anna Havlíková: Zohor v spomienkach Anky Havlíkovej. Zohor 2001, str. 75, 78;

Oľga Drahošová: Kultúrne pamiatky, in: Zohor, Zohor 2014, str. 193