Zohor - sv. Florián (1737)

Staršia socha sv. Floriána v obci na Dolnej ulici má na podstavci vytesaný rok svojho založenia 1737. Pri budovaní kanalizácie Ivákových uličky bola o pár metrov presunutá na miesto asanovaného domu.