Zohor - Najsvätejšie srdce Ježišovo (1922)

Pred kostolom stojí architektonicky prepracovaný kríž, ktorého najvýraznejšou časťou je nika, inscenovaná do podoby portálu so sochou Ježiša Krista. Samotná krížová nadstavba je len drobná. Podľa zakladateľskej tabuľky dali kríž postaviť v roku 1922 Jakub Valovič s manželkou Katarínou. Na podstavci je signatúra výrobcu kríža, ktorým bola břeclavská dielňa kamenára Dvořáka.

 

    DAROVALI KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ   

MANŽELIA

JAKUB A KATERINA

VALOVIČ

ROKU PÁNA 1922.

 

Kríž stával pôvodnejšie pri dverách na chórus kostola, ale keď opravovali kostol za farára Galbavého, pri premiestnení kríža sa pôvodná socha Božského srdca rozpadla. Novú darovali v roku 1973 Anna Havlíková, rod. Vasková a jej manžel Šebastian.

 

Anna Havlíková: Zohor v spomienkach Anky Havlíkovej, Zohor 2001, str. 54