Vysoká pri Morave - svätica (1758)

Socha svätice, ktorú si pre nedostatok atribútov a dostupnej literatúry nedovoľujeme presne označiť, je na stĺpe pred kostolom. Domáci ju označujú ako Pannu Máriu. Na kartuši pod jej nohami je vyznačený zakladateľ sochy M. Puskas a aj rok vzniku 1758. Podľa monografie obce stĺp Panny Márie dala postaviť v spomenutom roku  Mária Puškáčová. Socha má podobné charakteristiky ako približne rovnako stará socha (1751) v Stupave, umiestnená na murovanom pylóne. O tej sme sa podľa nápisu domnievali, že by mohlo ísť o netradičnú sv. Evu mučenicu (??).

M. PVSKAS.
ANNO. 1758

 

Vysoká pri Morave - Od praveku po dnešok, 1996, str. 108