Vysoká pri Morave - Pieta pod krížom (1832)

Na podstavci Piety, ktorá bola preložená ku kostolu, je nepôvodná tabuľka z doby obnovy z roku 1887. Dodatočne bol na nej vytesaný rok ďalšej opravy 1994. Podľa tabuľky dal súsošie postaviť Ján Engelhardt v roku 1832. Postavil ho na congerskej ceste za Rudavou na pamäť na cholery v roku 1831.

 

POSTAVIT DAL

BLAHEJ PAMÁTI

JÁN ENGELHARDT

r. 1832

OBNOVILI NABOŽNI VERIACI

r. 1887

r. 1994