Vysoká pri Morave - Pieta pod krížom (1832)

Na podstavci Piety pri kostole, ktorá sem bola premiestnená, je nepôvodná tabuľka z doby obnovy v roku 1887. Dodatočne bol na tabuľku dorobený ešte rok ďalšej opravy 1994. Podľa tabuľky dal súsošie postaviť Ján Engelhardt v roku 1832. Postavil ho na congerskej ceste za Rudavou ako odozvu na cholerový rok 1831.

 

POSTAVIT DAL

BLAHEJ PAMÁTI

 JÁN ENGELHARDT 

r. 1832

OBNOVILI NABOŽNI VERIACI

r. 1887

r. 1994