Suchohrad - Celenská Panna Mária II.

Na odľahlom mieste pri ceste ku Karlovmu dvoru stávala socha Celenskej Panny Márie z roka 1839. Pre časté poškodzovanie bola v roku 2020 premiestnená ku kostolu v Suchohrade. Na jej pôvodnom mieste osadili jej menšiu náhradu z umelého kameňa v schematicky zjednodušenejšom sochárskom prevedení.