Suchohrad - Celenská Panna Mária (1839)

Mariánsku sochu, stvárňujúcu Madonu z Mariazzelu, pri ceste do Karlovho dvora dala postaviť v roku 1839 rodina Martina Grujbára z vďaky za ukončenie cholerového obdobia. Vedelo sa to z kronikárskeho záznamu z roku 1934 (Na pamiatku velkej kolere založil Martin Grujbár 1839). Začiatkom 21. storočia bola socha už značne poškodená. Cýbajúce hlavy Madony a jezuliatka opravil pán Mudroch. Združenie občanov z obce získalo na opravu sochy grant MFSR. Socha bola následne zrenovovaná pod vedením reštaurátora Vladimíra Višvádera v roku 2009. Obyvatelia obce sa v nasledujúcom roku postarali svojpomocne a zo zbierky o úpravu okolia. Kovanú ohrádku z konca 19. storočia poskytol Viliam Brezovský. Obnovenú sochu požehnal administrátor farnosti Štefan Knatek.

 

-aner-: V Suchohrade obnovujú, in: Záhorie 1/2011, str. 26;

František Višváder a kol.: Encyklopédia Suchohradu, Suchohrad 2011, str. 244