Láb - sv. Ján Nepomucký (1732)

Socha sv. Jána Nepomuckého za obcou pri ceste do Vysokej pri Morave je datovaná letopočtom 1732, vytesanom na podstavci. Donorom sochy bol zemepán Pállfy, ktorý má na podstavci reliéf erbu. V 90-tych rokoch minulého storočia bola socha s podstavcom zrenovovaná reštaurátorom Jurajom Sílešom.

 

Pavol Hallon: Nová kniha o Lábe, Láb 1999, str. 98