Kuchyňa - Najsvätejšia Trojica (1890)

Podľa zakladateľskej tabule na podstavci bolo trojičné súsošie postavené v roku 1890. Jeho zakladateľom bol Gregor Mikulášových, ktorý zomrel ako mládenec. Stĺp podľa jeho poslednej vôle postavili príbuzní zo zdedeného majetku.

Z pozostalosti a dľa
poslednej vóle nebohého ml.
GREGORA
MIKULÁŠOVÝCH
postaviť dali jeho príbuzní.
Roku 1890.