Jakubov - sv. Vendelín

Socha sv. Vendelína na murovanom podstavci bez nápisov stojí na nepríliš exponovanom mieste obce. Je pri pôvodnej starej ceste, miesto bolo v dobe vzniku sochy ešte mimo intravilánu obce. Je sprevádzaná ďalšou sochou stvárňujúcou neznámy alegorický výjav, poprípade premiestnenou z cintorína.