Jakubov - Najsvätejšia Trojica (1918)

Podľa zakladateľskej tabuľky dali postaviť trojičný stĺp Jozef Jurkáček s manželkou Alžbetou v roku 1918.

Najsvätejšia Trojico
jeden Bože
smiluj sa nad nami!

Túto sochu postavit dali
Jurkaček Josef a Alžbeta
manželka.
Roku 1918.