Gajary - sv. Ján Nepomucký (1748)

 Socha sv. Jána Nepomuckého pri kostole je aj so svojím podstavcom položená na murovanom piadestáli v tvare veľkého hranola.

A D
I : S
1600
1748

 

Z nápisu v kartuši podstavca sú na 1. riadku zaznamenané iniciály A(nno) D(omini) - roku pána, vzťahujúce sa k roku 1748. V 2. riadku by to mohli byť iniciály neznámeho donora sochy. Súvislosť roku 1600 s obcou nepoznáme, v literatúre sa udáva, že orientačne od toho roku sa ešte nesvätorečený spovedník Ján Nepomucký stáva patrónom Čiech.