Gajary - Najsvätejšia Trojica

Trojičný stĺp je na postamente sprevádzaný dvomi sochami bližšie neurčených svätých. Na podstavci nie sú žiadne nápisy, vymedzený priestor pre zakladateľskú tabuľu je dnes prázdny. Súsošie dal postaviť Štefan Polák a zložil na neho základinu 200 korún. Stojí na mieste bývalého kostolíka sv. Mikuláša, ktorého zvyšky odstránili v roku 1870.

Pavol Hallon: Gajary, Gajary (bez roku vydania), str. 106

Kamerové systémy