Gajary - Najsvätejšia Trojica

Trojičný stĺp je na postamente sprevádzaný dvomi postavami bližšie neurčených svätých. Na podstavci nie sú žiadne nápisy, priestor, vymedzený pre zakladateľskú tabuľu, je dnes prázdny. Súsošie dal postaviť Štefan Polák a zložil na neho základinu 200 korún. Stojí na mieste bývalého kostolíka sv. Mikuláša, ktorého zvyšky odstránili v roku 1870.

 

Pavol Hallon: Gajary, Gajary (bez roku vydania), str. 106