Trstín - sv. Florián

Socha sv. Floriána pri kaštieli v parku nemá žiadne nápisy na volútovom podstavci. Začiatkom 90-tych rokov minulého storočia bola v torzálnom stave. Podľa literatúry ju dali postaviť v roku 1782 majitelia kaštieľa Pongrácovci. Ale keďže spomenutý rok je rokom kanonickej vizitácie, ktorá existenciu sochy zaznamenala, pravdepodobnejšie je, že socha je staršia.

 

Elena Kurincová: Kostol Panny Márie v Hájičku, Trstín 1995, str. 39