Trstín - Immaculata (1882)

Podľa nepôvodnej tabuľky na podstavci dala sochu Panny Márie v podobe Immaculaty postaviť v roku 1882 Barbora Kozánková. V rokoch 2018-2019 pieskovcovú sochu aj podstavec zrenovoval kamenár Bruno Pripko.

Ku cti preblahoslavenej
P. Márii
dala postaviť
Barbora
Kozzánková
r. 1882