Smolenice - sv. Ján Nepomucký (1748)

Pred budovou starej fary je v ohrádke z nízkej kamennej balustrády socha sv. Jána Nepomuckého. Na volútovom podstavci je latinský chronogram, z ktorého sa dá určiť letopočet založenia sochy 1748.

 DEVS VNVS ET
IN PERSONIS
TRINVS IN SAN
GTO SVO IOAN
NE NEPOMV
CENO SINE FI
NE VERE HONO
RABITVR