Smolenice - sochy mníchov z Katarínky

Za cintorínom pri kaplnke sv. Vendelína sú štyri sochy mníchov z hrubozrnného vápenca. Sochy sem dal v roku 1905 preniesť gróf Jozef Pálffy z opusteného kláštorného kostola sv. Kataríny. Nachádzali sa na úrovni zastrešenia na nárožiach jeho veže.
Zhotovil ich mních Romuald z kláštora sv. Kataríny v 1. polovici 18. storočia. Podľa atribútov by malo ísť o sv. Františka z Assissi, sv. Antona z Padovy, sv. Bonaventuru a pravdepodobne sv. Jána Kapistrána.
Sochy boli na prelome rokov 2016 a 2017 zrenovované reštaurátorom Andrejom Krchňákom.

 

Štefan Jastrabík: Smolenice, Bratislava 1975, str. 212, 213;
Andrej Lančarič: Významné pamiatky a pamätihodnosti obce, in: Smolenice - Vlastivedná monografia obce, Smolenice - Bratislava 2011, str. 483;
Andrej Krchňák: Reštaurovanie sôch mníchov, in: Smolenické noviny 1/2017, str. 7;
Veža, in: www.katarinka.sk