Smolenice - Pieta

V strede obce pri hlavnej ceste je súsošie Piety na masívnom barokovom podstavci, pod ktorým je ešte kamenné pódium. Okolo neho sa zachovali kamenné stĺpiky z pôvodnej ohrádky. Dielo nesprevádzajú žiadne nápisy. V literatúre sa uvádza, že sochu dal postaviť Ján Novaky na prelome 18. a 19. storočia.