Naháč - sv. Vendelín (1853)

Socha sv. Vendelína v predzáhradke domu má na podstavci vytesaný obtiažne čitateľný zakladateľský nápis. Podľa neho dala sochu postaviť obec v roku 1853.

TUTO STATUU
DALA OBEC VISTA
VIT ROKU 1853
................
.................
..........