Naháč - sv. Ján Nepomucký (1799)

Na podstavci sochy sv. Jána Nepomuckého pred farou je vytesaný nápis jej zakladateľa. Podľa latinského nápisu s chronogramom dal sochu v roku 1799 postaviť Martin Benovič z Dechtíc.

EREXIT PIO
FERVORE ET SVIS
EXPENSIS
MARTINVS
BENNOVICS
IN COLA
DEITHENSI