Naháč - Najsvätejšia Trojica (1924)

Socha Najsvätejšej Trojice bola v roku 2019 zrenovovaná. Je bez nápisu. Súsošie dal v roku 1924 postaviť Ján Krapka s manželkou Rozáliou, rod Lopatkovou. Podľa internetovej stránky uvádzame nápis spred doby renovácie, ktorý bol počas prechodu fronty 2. svetovej vojny dostrieľaný: SLÁVA BOHU OTCU SYNU DUCHU SVÄTÉMU; Na česť a chválu postavil Ján Krapka a Rozália rod. Lopatková r. 1924.

nahac.fara.sk