Naháč - Božské srdce (1924)

Sochu Božského srdca v obci podľa zakladateľského nápisu na podstavci dali postaviť v roku 1924 Michal Krištofík s manželkou Albínou, rod. Lopatkovou.

BOŽSKÉ SRDCE
PÁNA JEŽIŠA
BUĎ S NAMI,
KRAĽUJ, PANUJ
NAD NAMI. 
Na česť a chválu Pána postavili
MICHAL A ALBÍNA
KRIŠTOFÍK
rod. LOPATKA
v r. 1924.