Modra - sv. Ján Nepomucký

V 2. polovici 18. storočia boli v Modre dve sochy sv. Jána Nepomuckého. Stáli na mestských predmestiach za Hornou a Dolnou bránou. Dnešná socha sv. Jána na novodobejšom podstavci za kostolom sv. Štefana kráľa by mohla byť jednou z nich.

Darina Lehotská: Dejiny Modry, Bratislava 1961, str. 82