Lošonec - sv. Florián (1931)

Socha sv. Floriána v obci je z roku 1931. Podľa donátorskej tabuľky na podstavci ju dali postaviť členovia ochotníckeho divadla z obce.

Oroduj za nás u Boha,
Keď nás stihne času zloba;
Ohraňuj a zastaň nás,
Floriánu svätý náš!
1931

Postavit dal:
Divadelný krúžok.