Horné Orešany - sv. Ján Nepomucký (1872)

V roku 1872 dali postaviť manželia Jozef a Anna Gregušovi sochu sv. Jána Nepomuckého v obci pri moste. Hádam je to tá, ktorá sa dnes nachádza v predzáhradke rodinného domu. Spomenutí nábožní manželia dali postaviť aj kríž a sochu Panny Márie pred kostolom.

Zuzana Lopatková: Cirkevné dejiny, in: Horné Orešany Historicko-národopisná monografia, Horné Orešany 2006, str. 67