Dubová - sv. Ján Nepomucký

Sochu sv. Jána Nepomuckého na konci obce spomína vizitácia z roku 1781. V tej dobe nemala žiadnu základinu, z ktorej by sa udržiavala.