Dubová - sv. Florián na križovatke

Novodobejšia socha sv. Floriána bez sprievodných nápisov na križovatke Hlavnej a Novosadskej ulice sa nachádza na mieste, kde stála hasičská zbrojnica. O soche nevieme nič bližšie.