×

Chyba

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but g/dubova/sv-florian-na-fontane_dubova is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Dubová - sv. Florián (1933, 2012) na fontánke

V roku 1933 postavili v obci z protipožiarnych dôvodov vodnú nádrž v podobe veľkej betónovej vane na podnet starostu Lenharta Fandla. V strede nádrže bol štíhly podstavec so sochou sv. Floriána. Bola pod stálym prítokom vody z miestneho zdroja. Nádrž si získala prezývku Riziko, ale dnes už nevie nikto jednoznačne povedať prečo. V roku 1966 sa budovala cesta cez obec, nádrž prekážala a bola odstránená. Socha sa pritom poškodila, na jej ďalší osud sa nedbalo a niekde sa stratila.
Na túto pamiatku sa však nezabudlo a obec dala v roku 2012 postaviť novú menšiu nádrž s estetickou funkciou fontánky. Na nádrž rovnako osadili sochu sv. Floriána, ktorá bola 6. mája toho roka posvätená.

 

Magdaléna Grellnethová: 4. máj, Sv. Florián..., in: Dubovské noviny 3/2012, str. 3;
Ľudovít Ružička: Viac svätých Floriánov..., in: Dubovské noviny 3/2012, str. 4

{gallery layout=flow labels=filename}g/dubova/sv-florian-na-fontane_dubova{/gallery}