Dobrá Voda - Pieta (1748)

Socha v podobe šaštínskej Piety z roku 1748 stojí na stĺpe pred kostolom. Na hlavici stĺpa je vytesaný kruhopis, podľa ktorého dali sochu postaviť Juraj Kohutovič a Ján Janiš v roku 1748. Socha bola zrenovovaná v roku 1925.

B. V. M. SASSIN
EX VOTO CURAVIT
GEOR. KOHUTOVIC
ET IOAN. IANISS 1748
RENOV. 1925.