Dechtice - sv. Ján Nepomucký (1827)

Socha sv. Jána v Dechticiach bola postavená na sútoku potoka Blava a mlynského náhonu v roku 1827. Letopočet je súčasťou latinského nápisu na podstavci. Nižšie boli zaznamenané dva roky opráv. Nápis aj letopočty je problematické prečítať.