Dúbravka - sv. Vendelín

Na podstavci sochy sv. Vendelína sa zachovala tabuľka z doby obnovy v roku 1928. Socha bola v roku 1970 prenesená na farský dvor. Po reštaurovaní v roku 1993 ju osadili na Vendelínskej ulici.

Reštaurované
1993
Túto
sochu obnoviť dali
ctitelia sv. Vendelina
v Dúbravke r. 1928.
Sv. Vendeline oroduj za nás!

Jana Hamšíková: Socha sv. Vendelína, in: www.muop.bratislava.sk