Devín - sv. Ján Nepomucký

Pred severnou bránou na hrad Devín je kamenná socha sv. Jána Nepomuckého na volútovom podstavci bez nápisov. Samotná socha je rekonštrukčnou kópiu, socha bola koncom 80-tych rokov už v poškodenom okýptenom stave, mala by byť v bratislavskom mestskom múzeu.

(s): Včera a dnes, in: Devínčan október 2005, str. 8