Čunovo - sv. Ján Nepomucký

Socha sv. Jána Nepomuckého na kraji obce bola postavená v 2. polovici 18. storočia a podľa záznamu na podstavci bola v roku 1843 opravená. Okolo roka 2020 bola zreštaurovaná a opatrená plechovým prístreškom.