VO Záhorie - Búzkov krížik

Drobný Búzkov krížik leží na lesnej ceste vo VO Záhorie neďaleko Bílkových Humeniec. Nemáme poznatky prečo bol zhotovený a ani k osobe Jozefa Búzka (* 26. 10. 1950, † 30. 3. 2010), ktorému bol venovaný.