Píla - Obrázok sv. Anny

Pred obcou Píla býval na strome na plechu namaľovaný Obrázok sv. Anny vyučujúcej Pannu Máriu. Na prelome prvej a druhej dekády nového tisícročia strom odumrel a Obrázok už nikto neobnovil.