Obrázok - Cerová, pri Korlátku

V lese nad Cerovou neďaleko hradu Korlátko 9. mája 2010 posvätil miestny farár Ján Palúch pri účasti vyše stovky veriacich obrázkovú Krížovú cestu a dva nové Obrázky: Matky ustavičnej pomoci (pri obrázkovej Krížovej ceste) a ďalší Obrázok Panny Márie, pričom starší Obrázok Panny Márie bol ponechaný.

 

??: Posviacka mariánskych obrazov, (17. 5. 2010), in: www.sestrysvkriza.sk