Na priečelí rímsko-katolíckej fary v Závode je mozaika sv. Michala Archanjela. Podľa signatúry ju zhotovil Pavol Žák v roku 2005. Výtvarník Pavol Žák zo Závodu  je autorom výzdoby interiéru kostola v osade Húšky (2009-2010), autorom renovácie (1997) a kópie (2002) sochy sv. Donáta v Závode, renovácie Immaculaty v Závode (1997, 2015)...

Kamerové systémy