Závod - mozaika sv. Michala Archanjela

Na priečelí rímsko-katolíckej fary v Závode je mozaika sv. Michala Archanjela. Podľa signatúry ju zhotovil Pavol Žák v roku 2005. Výtvarník Pavol Žák zo Závodu  je autorom výzdoby interiéru kostola v osade Húšky (2009-2010), autorom renovácie (1997) a kópie (2002) sochy sv. Donáta v Závode, renovácie Immaculaty v Závode (1997, 2015)...

Závod - kaplnka sv. Vendelína (1926)
Závod - lurdská jaskyňa
Závod - železný kríž v chotári
Závod - drevený kríž v chotári
Závod - kaplnka Celenskej Panny Márie
Závod - zaniknutá Božia muka pri družstve
Závod - Božia muka pri ceste na Tomky
Závod  - sv. Donát, biskup
Závod - sv. Ján Nepomucký pri fare
Závod - sv. Florián
Závod - Immaculata
Židovský cintorín, Závod
Závod - kríž (1998) v obci
Závod - kríž v Šišolákoch
Závod - misijný kríž (2000)
Závod - kríž (1997) v chotári
Závod - kríž (1997, 2014) pred školou
Závod - kríž na cintoríne
Závod - kríž (1929) v obci
Závod - kríž (1914) za obcou
Závod - kríž (1891) pri ceste na Tomky
Závod - kríž (1890) v obci

Kamerové systémy