Záhorská Ves - Obrázok v Obloze

Na brehu kanála Obloz priamo pri ceste do Vysokej pri Morave je Obrázok, o ktorý sa dlhodobo starala pani Brigita Balaďová, rod. Bartalská. V roku 2015 dala Obrázok zrenovovať a miesto upraviť Mária Bartalská z obce za pomoci miestnych občanov.

Oto Šimkovič: Boh ochraňuj našu dedinu! in: Záhorský hlásnik 50/2015, str. 19

Záhorská Ves - dvojkríž
Záhorská Ves - kríž (1924) na kraji obce
Záhorská Ves - zvonica na cintoríne
Záhorská Ves - Božia muka v obci
Záhorská Ves - sv. Vendelín (1822)
Záhorská Ves - sv. Michal Archanjel (1872)
Záhorská Ves - sv. Ján Nepomucký (1947)
Záhorská Ves - sv. Florián (1844)
Záhorská Ves - Pieta pod krížom (1904)
Záhorská Ves - kríž (1802) na cintoríne
Záhorská Ves - kríž (1815) v Zákostolí
Záhorská Ves - kríž (1889) na cintoríne
Záhorská Ves - misijný kríž
Kamerové systémy