Záhorská Ves - Obrázok v Obloze

Na brehu kanála Obloz priamo pri ceste do Vysokej pri Morave je Obrázok, o ktorý sa dlhodobo starala pani Brigita Balaďová, rod. Bartalská. V roku 2015 dala Obrázok zrenovovať a miesto upraviť Mária Bartalská z obce za pomoci miestnych občanov.

Oto Šimkovič: Boh ochraňuj našu dedinu! in: Záhorský hlásnik 50/2015, str. 19

Kamerové systémy