VO Záhorie - Šišolákov krížik

Na pomedzí dnešného chotára Mikulášova je osadený drobný drevený krížik. Podľa záznamu na plechovej tabuľke bol postavený na pamäť tragického úmrtia 19-ročného Štefana Šišoláka (* 24. 12. 1922).  Utopil sa 27. mája 1941 v mokradiach neďaleko tohto miesta. Pochovaný bol na cintoríne v Mikulášove, jeho meno a vek v popiske udávame opravené podľa náhrobnej tabuľky.

ŠTEFAN
ŠIŠULÁK,
SA UTOPIL
27. 5. 1941
vo veku 20 r.

VO Záhorie - krížik v Zajačej seči
VO Záhorie - kríž pri Malackách
VO Záhorie - Cigánkov kríž
VO Záhorie - Karatníkov krížik
VO Záhorie - Škápikov kríž
VO Záhorie - Panna Mária v Zajačej seči
VO Záhorie - mariánsky Obrázok v Nivkách
VO Záhorie - Ježiš Kristus v Nivkách
VO Záhorie - Obrázok pri Mikulášove
VO Záhorie - kríž (1932, 2017)
VO Záhorie - Jurčov kríž
VO Záhorie - kríž pri Veľkých Levároch
VO Záhorie - kaplnka sv. Anny
VO Záhorie - Búzkov krížik
VO Záhorie - Obrázok pri Rudave
VO Záhorie - Červený kríž
VO Záhorie - Biely kríž (1934, 2008)
VO Záhorie - kríž pri Nadrlenisku
Kamerové systémy