VO Záhorie - Šišolákov krížik

Na pomedzí dnešného chotára Mikulášova je osadený drobný drevený krížik. Podľa záznamu na plechovej tabuľke bol postavený na pamäť tragického úmrtia 19-ročného Štefana Šišoláka (* 24. 12. 1922).  Utopil sa 27. mája 1941 v mokradiach neďaleko tohto miesta. Pochovaný bol na cintoríne v Mikulášove, jeho meno a vek v popiske udávame opravené podľa náhrobnej tabuľky.

ŠTEFAN
ŠIŠULÁK,
SA UTOPIL
27. 5. 1941
vo veku 20 r.

Kamerové systémy