Trstín - Obrázok Panny Márie v Klíne

Obyvatelia Trstína z obavy pred blížiacim sa frontom 2. svetovej vojny odišli od obecných hôr a na niekoľko dní sa provizórne zabývali v lokalite Klín. Bojové udalosti sa obci našťastie vyhli a vďační obyvatelia osadili na mieste úkrytu Obrázok Panny Márie. K Obrázku sa konali vychádzky obyvateľov pri výročiach oslobodenia a tiež procesie farníkov k sviatku Nanebovzatia Panny Márie spojených so svätou omšou.

VĎAKA TI MATIČKO
ZA OCHRANU CEZ VOJNU.
APRÍL 1945

Kamerové systémy