Trstín - Obrázok Panny Márie v Klíne

Obyvatelia Trstína z obavy pred blížiacim sa frontom 2. svetovej vojny odišli od obecných hôr a na niekoľko dní sa provizórne zabývali v lokalite Klín. Bojové udalosti sa obci našťastie vyhli a vďační obyvatelia osadili na mieste úkrytu Obrázok Panny Márie. K Obrázku sa konali vychádzky obyvateľov pri výročiach oslobodenia a tiež procesie farníkov k sviatku Nanebovzatia Panny Márie spojených so svätou omšou.

VĎAKA TI MATIČKO
ZA OCHRANU CEZ VOJNU.
APRÍL 1945

Trstín - kríž (1958) na okraji chotára
Trstín - zvonica v Hájičku
Trstín - Kalvária s Krížovou cestou
Trstín - Božia muka (1831) pri Hájičku
Trstín - Božia muka na bukovskej ceste
Židovský cintorín, Trstín
Trstín - kaplnka za Hájičkom
Trstín - misijný kríž
Trstín - lurdská jaskyňa
Trstín - kríž v obci
Trstín - kríž v Hájičku
Trstín - kríž na kraji obce
Trstín - kríž (1803) do Bíňoviec
Trstín - sv. Ján Nepomucký (1733) v chotári
Trstín - sv. Ján Nepomucký v obci
Trstín - sv. Vendelín
Trstín - sv. Florián
Trstín - Immaculata (1882)
Kamerové systémy